Sami jsme chytří, ale společně geniální - Aktuality - RPIC-ViP.cz

Aktuality


Sami jsme chytří, ale společně geniální

29.06.2017

“Sami jsme chytří, ale společně geniální,” je motto platformy BusinessCon, která slouží k pravidelnému setkávání majitelů a klíčových lidí středně velkých firem, na nichž se podnikatelé učí a inspirují od sebe navzájem. Od června letošního roku je RPIC-ViP spolu s šesti dalšími firmami členem organizačního jádra tohoto sdružení.

Dlouhodobou vizí BusinessConu je změna podnikatelské kultury v sektoru malých a středních firem směrem ke spolupráci na bázi společných hodnot a tím i dosažení nečekaných synergií, inovací a prosté lidské podpory. Tato myšlenka přesně koresponduje s vizí SILNÉHO PRACOVIŠTĚ - jednoho z vlajkových produktů společnosti RPIC-ViP.

V pondělí 19. června 2017 se sešli členové BusinessConu na posledním předprázdninovém setkání, aby sami sobě vystavili vysvědčení za první tři roky své existence. Jak už to u inovačních projektů bývá, na vysvědčení nebyly jen samé jedničky.

Jednička byla jen jedna, a týkala se počtu žen mezi hlavními organizátory. To je určitě indikátor, který se BusinessCon v následujících měsících pokusí změnit.

Mezi další klíčová čísla patří:

  • 37 členů/zástupců firem účastnících se aktivit BusinessConu
  • 6 nových případových studií pro členy platformy za rok 2017
  • 4 setkání v prvním pololetí 2017
  • 4,5 hodnocení akcí na škále 1-5 (kdy pětka je nejlepší známkou)


Ještě větší váhu než čísla mají konkrétní přínosy absolvovaných aktivit pro účastníky:

“Firma získala jednoho velkého a dva menší klienty. Prostě měla vliv,” Jiří Pudich, Premium Systems

“Nastavili jsme nový a pokročilejší způsob finančního řízení a celá oblast financí má plný fokus finančního ředitele (dříve v kompetenci CEO),” Petr Svoboda, Shopsys

“Díky případové studii máme podněty pro změny ve firmě nejen v oblasti získávání a motivaci zaměstnanců, ale také pro změny v celém chodu a organizaci firmy, které budeme zavádět během celého roku,” Radek Konečný – OstraWINA

Více informací:

http://www.businesscon.cz/vysvedceni-businesscon/

system image

system image

system image