Využijme připravené zdroje pro podporu podnikání na Ostravsku na maximum - Aktuality - RPIC-ViP.cz

Aktuality


Využijme připravené zdroje pro podporu podnikání na Ostravsku na maximum

14.06.2017

Ostravská aglomerace získala 1,2 miliardy na realizaci projektů, kterými jejich předkladatelé promyšleně a koordinovaně pomáhají naplnit cíle tzv. Strategie Integrované teritoriální investice (ITI). Ty jsou stanoveny v oblastech PRÁCE, PODNIKÁNÍ a PROSTŘEDÍ. Na strategii navazuje investiční nástroj, který využívá zdrojů, které jsou v rámci dotační struktury evropských fondů „schovány“ právě pro Ostravsko. Podnikatelé mají možnost využít zvýhodněných podmínek, které spočívají především v menší konkurenci žadatelů o finanční příspěvek tento rok v programech TECHNOLOGIE, ŠKOLICÍ STŘEDISKA, SPOLUPRÁCE a SLUŽBY INFRASTRUKTURY, v dalších letech pak NEMOVITOSTI, PORADENSTVÍ a APLIKACE.

ITI je v tomto období novinkou, která reaguje na podporu využívání integrovaných nástrojů Evropskou komisí v souladu s principy koncentrace zdrojů. Městská aglomerace je chápána jako území s nejsilnějším potenciálem pro zvýšení ekonomického růstu a kvality života obyvatel. Ostravskou aglomerací se myslí území soustřeďující nejvýznamnější ekonomické a společenské funkce okolo pěti statutárních měst - Ostravy, Havířova, Karviné, Opavy a Frýdku-Místku.

Za řízení strategie ITI je odpovědný její nositel, což je statutární město Ostrava. Tomu odpovídá i proces výběru a schvalování projektů, který je dvoustupňový. Nejprve předkladatel zpracovává stručný záměr, aby mohl být posouzen jeho soulad s cíli Strategie ITI. Teprve potom je zpracována plná žádost o finanční příspěvek a předložena k dalšímu hodnocení.

Kromě menšího počtu žadatelů, se kterými projektový záměr soutěží o vyčleněné zdroje, je výhodou a důvodem, proč často nedešifrovatelné zkratce ITI věnovat pozornost, také fakt, že podmínky ve výzvě vyhlášené statutárním městem mohou lépe odpovídat potřebám podnikatelů v území. Například v chystané prázdninové výzvě v programu TECHNOLOGIE bude možné podpořit nejen malé, ale i střední podniky, za pravděpodobně přístupnějších požadavků na počet nově vytvořených a udržených pracovních míst.

Společně s našimi klienty věříme, že se vyjednané zdroje pro Ostravsko podaří chytře využít k rozvoji místní ekonomiky. Výsledky projektů nejsou dány zdroji a jejich původem, ale lidmi, kteří s nimi zacházejí.

system imagesystem imagesystem image