Aktuální projekty - RPIC-ViP.cz

Aktuální projekty


obrázek není k dispozici

Start profesní kariéry u zaměstnavatelů v MS kraji

Hlavním cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti a pomoc při nastartování profesní kariéry pro 200 osob z cílové skupiny uchazečů a zájemců o zaměstnání do 25 let – absolventů SŠ a žáků posledních ročníků SŠ. Na základě analýzy potřeb a jednání se zástupci průmyslu byl pro realizaci projektu na straně zaměstnavatelů vybrán sektor automotive, jako jeden z hlavních tahounů konkurenceschopnosti MS kraje i ČR.

Projekt - CL@SS - logo

Rozvoj měkkých kompetencí na středních školách - CL@SS (Competences Learning at Secondary Schools)

V současné době není pochyb o tom, že měkké kompetence jsou klíčem pro budoucí uplatnění se na trhu práce a že je nutné rozvíjet je již na školách.

Projekt CL@SS nabízí nový, vysoce efektivní a inovativní model výuky na školách, který rozvíjí měkké kompetence studentů a zároveň zatraktivňuje výuku školních předmětů. Vzdělávací aktivity podporují kreativitu a zájem studentů, následně i jejich proaktivitu a výsledky ve výuce. Tento přístup rozvíjí i kompetence pedagogů a posiluje jejich motivaci.


Rozdíl je v lidech – rozvoj kompetencí sociálních pracovníků pro práci s klientem

Cílem projektu je přispět ke zvýšení kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji prostřednictvím nabídky dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků a vedoucích pracovníků v oblasti rozvoje měkkých kompetencí – sociálních dovedností pro vztah s klientem.


Projekt - SPIRIT - logo

AKADEMIE SPIRIT - rozvoj učících se organizací v Moravskoslezském kraji

V rámci projektu bude vytvořen nový komplexní vzdělávací program "Akademie SPIRIT“ = Systematický Profesní Interaktivní Rozvoj Interních Trenérů“ zaměřený na rozvoj odborných kompetencí účastníků dalšího vzdělávání v oblasti lektorských dovedností nezbytných pro zvýšení kvalifikace interních lektorů v organizacích v Moravskoslezském kraji. Obsah a zaměření program vychází z kompetenčního modelu Lektora dalšího vzdělávání zařazeného do Národní soustavy povolání. Zároveň bude připraven modul pro personalisty s cílem rozvíjet systematický přístup k rozvoji lidských zdrojů a užívání nástrojů pro měření efektivity procesu vzdělávání.


Moravskoslezský pakt zaměstnanosti: Mezinárodní výměna zkušeností a příkladů dobré praxe při rozvoji místních partnerství na podporu zaměstnanosti

Hlavním cílem projektu je rozvoj místního partnerství na trhu práce v Moravskoslezském kraji, a to prostřednictvím podpory aktivit Moravskoslezského paktu zaměstnanosti (MS pakt), jehož hlavním posláním je "vytvářen více a lepších pracovních příležitostí a připravovat kompetentní lidi pro ekonomický rozvoj kraje".