Dotační poradenství a řízení projektů

Dotační poradenství a řízení projektů


Pomoc s financováním a realizací Vašich snů.


DOTAČNÍ PORADENSTVÍ zahrnuje komplexní servis spojený se zajištěním financování Vašich rozvojových aktivit z evropských zdrojů a dále případnou pomoc s jejich realizací, např. příprava výběrových řízení, monitorovacích zpráv či žádostí o platbu. A jaké máme výsledky? V posledních 3 letech byla schválena dotace u 95 % investičních projektů a 80 % vzdělávacích projektů, které jsme pro naše klienty připravili. Celkem jsme pro ně v tomto období získali 270 mil. Kč.Na základě námi zpracované žádosti o finanční podporu získala společnost Kalina Industries s.r.o. dotaci ve výši 9,2 mil. Kč na nákup laserového řezacího stroje a CNC vysekávacího automatu.


DOTAČNÍ PORADENSTVÍ …

  • reálné posouzení šance podnikatelského záměru na získání finanční dotace z evropských zdrojů
  • příprava žádostí o finanční podporu z evropských fondů zkušenými profesionály
  • vysoká míra úspěšnosti námi připravených žádostí
  • možnost participace na realizaci projektu formou řízení projektu

Kontakty


Ing. Marek Gavenda
jednatel společnosti
T: +420 724 280 395
Ing. Petr Szotkowski
jednatel společnosti
T: +420 606 748 428