O nás - RPIC-ViP.cz

O nás


Jsme silnou, inovativní a ryze českou poradenskou a vzdělávací společností, která od roku 1998 aktivně přispívá k rozvoji firem (a nejen jich) a kultivaci českého i evropského prostředí. Za to vděčíme jak vlastním rozsáhlým aktivitám na poli výzkumu a vývoje, tak špičkovému týmu konzultantů a lektorů, kteří si plně uvědomují, že „rozdíl je v lidech“. Tomu odpovídají také námi sdílené firemní hodnoty, mezi které patří zejména

 • slušnost,
 • spolupráce,
 • spolehlivost,
 • flexibilita,
 • výkonnost,
 • předvídání potřeb klientů a
 • nacházení inteligentních řešení.

Neovlivňuje naše práce i Váš život a podnikání?

 • Tvorba strategie rozvoje Moravskoslezského kraje, města Ostravy a dalších měst kraje.
 • Iniciace a řízení aktivit vedoucích k založení Moravskoslezského paktu zaměstnanosti jako prvního paktu zaměstnanosti v České republice, který získal od Evropské komise statut příkladu dobré praxe, a šíření tohoto konceptu do dalších krajů ČR.
 • Posilování kvality (nejen) podnikatelského prostředí prostřednictvím spoluvytvoření a garance rozvojového programu SILNÉ PRACOVIŠTĚ, který umožňuje měřit a zlepšovat kulturu a výkonnost organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru.
 • Participace na tvorbě Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR, tzv. Národní RIS3 strategie, která významným způsobem ovlivňuje možnosti ČR čerpat evropské zdroje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v programovacím období 2014-2020.
 • Spoluvytvoření a garance vysoce kvalitního a inovativního systému rozvoje měkkých kompetencí Soft Skillers. Tento tréninkový program pro dospělou populaci, ale také pro žáky a studenty systému počátečního vzdělávání, je založen na námi vytvořené klasifikaci měkkých kompetencí (tu plně převzala Národní soustava povolání, provozovaná MPSV). Z této klasifikace pak vychází nástroj na měření 15 měkkých kompetencí (chráněný patentem dle amerického práva) a tréninkový program pro jejich rozvoj (tomu byl Evropskou komisí přidělen statut dobré praxe, získal evropskou cenu „VITA Awards“ pro mimořádně inovativní přístupy k rozvoji měkkých kompetencí a první cenu v národním kole soutěže „European Business Award“).


Naše rozvojové aktivity na „domácí půdě“ vedly v roce 2012 k získání Ocenění za přínos k rozvoji Moravskoslezského kraje, které nám udělila Krajská hospodářská komora a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Tato cena pro nás znamenala poděkování za doposud odvedenou práci a zároveň také závazek naplňovat tuto roli i do budoucna, a to jak na úrovni municipalit, tak i jednotlivých organizací.