Kompetenční modely

Kompetenční modely


Mám zcela jasno, jak vypadá výkonný zaměstnanec a čím se liší od těch ostatních. Vím také, jak dosáhnout toho, aby všichni zaměstnanci patřili mezi ty první. Platí to také u vás?


KOMPETENČNÍ MODELY definují znalosti, dovednosti a postoje, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby patřili mezi ty nejlepší. Identifikace klíčových kompetencí a zejména pak popis jejich úrovní však vůbec nejsou jednoduché. Význam dobře zpracovaného kompetenčního modelu je pak nejvíce patrný ve chvíli, kdy je propojen s procesy náboru a rozvoje zaměstnanců, neboť významným způsobem určuje kvalitu zaměstnanců pracujících ve vaší organizaci.system image

KOMPETENČNÍ MODELY…

  • popisují měkké kompetence a odborné kompetence, kterými zaměstnanec musí disponovat, aby podával nadprůměrný výkon
  • definice měkkých kompetencí a popis jejich úrovní vychází z vlastních výzkumných a vývojových aktivit; jejich relevance byla potvrzena převzetím této klasifikace Národní soustavou povolání (spravována Ministerstvem práce a sociálních věcí)
  • dlouholeté zkušenosti v této oblasti umožňují tvorbu klasifikací zcela dle potřeb klienta a ušití kompetenčních modelů zcela na míru
  • kompetenční modely se mohou stát ústředním bodem celého personálního řízení ve vaší organizaci; s jejich propojením s ostatními částmi systému řízení lidských zdrojů vám rádi pomůžeme

Kontakty


Ing. Marcela Vondráková
jednatelka společnosti
T: +420 602 810 514
Ing. Hana Kučová
konzultantka
T: +420 775 933 774