Typologie osobnosti MBTI

Typologie osobnosti MBTI


Pochopte ostatní a zvyšte tak svou efektivitu práce s nimi.


MBTI je celosvětově nejpoužívanějším nástrojem v oblasti rozvoje a řízení lidí. Podstatou této typologie je popis osob na základě čtyř základních znaků: práce s osobní energií, získávání informací, zpracování informací a dosahování cílů a organizace života. Populaci tak lze rozdělit na 16 různých typů, které se od sebe vzájemně liší nejen preferencí různého pracovního prostředí, ale také různými způsoby komunikace, organizace práce, motivačními faktory atd. Naši mezinárodně certifikovaní lektoři a poradci, proškoleni oficiálním vlastníkem autorských práv k MBTI - společností OPP z Velké Británie, jsou připraveni vám a vašemu týmu navrhnout takový rozvojový program, který povede ke zvýšení efektivity řízení, produktivity práce nebo mezilidských vztahů.


system image

MBTI…

  • mezinárodně certifikovaní lektoři a poradci
  • přístup k pokročilejším aplikacím založeným na typologii MBTI
  • poznání vlastních silných a slabých stránek
  • dovednost určit MBTI kód ostatních osob bez nutnosti psychologického testování
  • schopnost aplikovat typologii MBTI do každodenních pracovních a manažerských činností


Kontakty


Ing. Marcela Vondráková
jednatelka společnosti
T: +420 602 810 514
Ing. Hana Kučová
konzultantka
T: +420 775 933 774