Silné pracoviště a MINIAUDIT

Silné pracoviště a MINIAUDIT


SILNÉ PRACOVIŠTĚ je místo, kde lidé umí, chtějí a mohou podávat své nejlepší výkony. Je značkou organizací s vysoce produktivními zaměstnanci a spokojenými klienty, organizací vyznávajících etiku v podnikání a slušnost ke klientům, zaměstnancům, dodavatelům i společenství, ve kterém působí.


SILNÉ PRACOVIŠTĚ je souborem nástrojů a opatření k hodnocení a rozvoji kultury prostředí organizace, která umožňuje současně dosáhnout vysokého pracovního výkonu zaměstnanců a jejich spokojenosti. Součástí tohoto rozvojového programu je také propagace SILNÝCH PRACOVIŠŤ uvnitř organizace i navenek.

K hodnocení síly pracoviště slouží MINIAUDIT, nástroj hodnotící vybrané oblasti organizace, mají přímou souvislost s pracovním výkonem zaměstnanců. Hodnocení provádí zaměstnanci prostřednictvím krátkého dotazníku, který dokáže identifikovat oblasti a útvary společnosti, které nejvíce brzdí její ekonomický výkon.system image

Obr.: Pohled zaměstnanců českých firem na jejich pracovní prostředí

Pozn.: Graf vyjadřuje souhlas / nesouhlas zaměstnanců s uvedenými výroky. Bodové hodnoty obsažené v grafu odpovídají průměrnému hodnocení respondentů. To je vypočteno na základě bodů přiřazených jednotlivým odpovědím: souhlasím (100), spíše souhlasím (50), spíše nesouhlasím (-50), nesouhlasím (-100).SILNÉ PRACOVIŠTĚ a MINIAUDIT…

  • měří a rozvíjí kulturu výkonnosti a spokojenosti zaměstnanců
  • na základě benchmarkingu nachází silné a slabé stránky organizace a konkrétních pracovišť, formuluje rozvojová doporučení a realizuje je pouze tam, kde je to zapotřebí
  • nabízí ověřený přístup k řízení organizace a nástroj sledování jejího dlouhodobého vývoje
  • vyhledává a propaguje organizace, které jsou Silnými pracovišti


Kontakty