Soft Skillers

Soft Skillers


Rozvíjíme měkké dovednosti a tento rozvoj měříme. Lze proto snadno zhodnotit výsledek!


SOFT SKILLERS je unikátní a univerzálně použitelný koncept rozvoje 15 měkkých kompetencí. Jeho unikátnost spočívá jednak v metodě měření měkkých kompetencí, jednak v kvalitě tréninkového programu k jejich rozvoji. Univerzálnost konceptu je dána jeho použitelností jak v případě dospělé populace, tak i v případě žáků a studentů systému počátečního vzdělávání.


system image

SOFT SKILLERS…

  • měří a rozvíjí měkké kompetence definované Národní soustavou povolání
  • diagnostikuje úroveň měkkých kompetencí pomocí metody barvově-slovních asociací, která je výsledkem 30 letého vývoje a je patentována dle amerického práva
  • k rozvoji měkkých kompetencí používá výukový program, který byl intenzivně rozvíjen posledních 10 let a byl několikrát oceněn na mezinárodní úrovni (VITA Award 2013, status dobré praxe udělený Evropskou komisí 2006, European Business Award 2006)
  • úvodní diagnostika umožňuje nastavení rozvojových aktivit přesně dle potřeb jejich účastníků
  • rozvoj měkkých dovedností je realizován speciálně vyškolenými lektory a konzultanty
  • závěrečná diagnostika umožňuje posouzení přínosu rozvojových aktivit pro každého účastníka

Kontakty