Strategické poradenství

Strategické poradenství


Bez znalosti cíle jej nikdy nedosáhnete!


STRATEGICKÉ PORADENSTVÍ v sobě zahrnuje řadu analytických i tvůrčích aktivit, které ve svém důsledku vedou k formulaci reálné a ambiciózní vize státu, kraje, města nebo konkrétního podnikatelského subjektu a zároveň také cesty, která vede k jejímu naplnění. Tematicky se zaměřujeme zejména na strategie k posílení konkurenceschopnosti, inovativnosti, zaměstnanosti, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. Patří zde i naše aktivity v oblasti zakládání a rozvoje paktů zaměstnanosti a observatoří trhu práce.


Video: Založili jsme Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. Jakými problémy se zabývá?


STRATEGICKÉ PORADENSTVÍ …

  • analytické i návrhové práce
  • zkušenosti s tvorbou strategií na nejrůznějších úrovních (podnikatelský subjekt, město, kraj, ČR)
  • založení prvního paktu zaměstnanosti v ČR
  • rozvoj observatoří trhu práce

Kontakty


Mgr. Zdeněk Karásek
ředitel a jednatel společnosti
T: +420 602 718 026
Ing. Marek Gavenda
jednatel společnosti
T: +420 724 280 395