Zpracování studií a expertní činnost

Zpracování studií a expertní činnost


Naše výzkumné a vývojové aktivity, dlouholetá praxe a sdílení informací s širokým spektrem významných osob nám pomáhá budovat naši expertní znalost. Tu pak poskytujeme ostatním.


Náš tým sestává z řady odborníků, kteří jsou ceněni pro své znalosti i praktické zkušenosti v oblastech řízení a rozvoje lidských zdrojů, školství, trhu práce, konkurenceschopnosti a ekonomického rozvoje. To vede k našemu častému zapojování do zpracovávání odborných studií pro soukromý i veřejný sektor a účast našich konzultantů v nejrůznějších poradních uskupeních. Jako příklad lze uvést studie zpracované pro Evropskou komisi a ITC ILO (lze je stáhnout poklepáním na obrázky publikací), členství v sektorových radách Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací nebo naši účast na formulaci Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky. Tento tým je připraven pomoci také vám!system image system image


ZPRACOVÁNÍ STUDIÍ A EXPERTNÍ ČINNOST

  • tým odborníků se zkušenostmi z národního i mezinárodního prostředí
  • vlastní výzkum a vývoj v oblastech řízení a rozvoje lidských zdrojů, školství, trhu práce, konkurenceschopnosti a ekonomického rozvoje


Kontakty


Mgr. Zdeněk Karásek
ředitel a jednatel společnosti
T: +420 602 718 026